Powrót


  

 

Descendants of Bułhak

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

Generation No. 1

 

1.  BU£HAK?1

       

Children of BU£HAK? are:

2.                i.    PAWE£2 BU£HAK.

3.               ii.    ADAM BU£HAK.

 

 

Generation No. 2

 

2.  PAWE£2 BU£HAK (BU£HAK?1)  He married ZOFIA PROTASEWICZ

       

Children of PAWE£ BU£HAK and ZOFIA PROTASEWICZ are:

                   i.    BENEDYKT3 BU£HAK.

                  ii.    JAKUB BU£HAK.

                 iii.    JAN BU£HAK.

                 iv.    STEFAN BU£HAK.

                  v.    STANIS£AW BU£HAK.

 

 

3.  ADAM2 BU£HAK (BU£HAK?1)  He married BARBARA MARKIEWICZÓWNA

       

Children of ADAM BU£HAK and BARBARA MARKIEWICZÓWNA are:

4.                i.    KONSTANTY3 BU£HAK.

                  ii.    ANDRZEJ BU£HAK.

                 iii.    BENEDYKT BU£HAK.

                 iv.    MIKO£AJ BU£HAK.

                  v.    FRANCISZEK BU£HAK.

                 vi.    TADEUSZ BU£HAK.

 

 

Generation No. 3

 

4.  KONSTANTY3 BU£HAK (ADAM2, BU£HAK?1)  He married ANNA ZAB£OCKA

       

Children of KONSTANTY BU£HAK and ANNA ZAB£OCKA are:

5.                i.    BENEDYKT4 BU£HAK.

                  ii.    £UKASZ BU£HAK.

                 iii.    JERZY KAZIMIERZ BU£HAK, b. 1630; d. 1684; m. (1) KATARZYNA H. JASTRZÊBIEC KAZNOWSKA; m. (2) KLARA H. DZIA£OSZA TU£OWSKA.

 

More About JERZY KAZIMIERZ BU£HAK:

Occupation: właściciel Nowodwórki, Hudzimia, fundował pieniêżnie właściciel Nowodwórki, Hudzimia

 

 

Generation No. 4

 

5.  BENEDYKT4 BU£HAK (KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  He married EUFEMIA PROTASEWICZ

       

Children of BENEDYKT BU£HAK and EUFEMIA PROTASEWICZ are:

6.                i.    JERZY PIOTR5 BU£HAK.

7.               ii.    SZYMON BU£HAK.

8.              iii.    MIKO£AJ BU£HAK, b. 1670.

 

 

Generation No. 5

 

6.  JERZY PIOTR5 BU£HAK (BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  He married ANNA H. SYROKOMLA WOJNI££OWICZ

 

More About JERZY PIOTR BU£HAK:

Occupation: podsêdek ziemski i nowogródzki, poseł

       

Children of JERZY BU£HAK and ANNA WOJNI££OWICZ are:

                   i.    EUFEMIA6 BU£HAK, m. MOGILNICKI.

                  ii.    BENEDYKT BU£HAK.

 

 

7.  SZYMON5 BU£HAK (BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  He married BARBARA H. LIS KORSAKÓWNA

 

More About SZYMON BU£HAK:

Occupation: właściciel Nowodwórki i Mikulina

       

Children of SZYMON BU£HAK and BARBARA KORSAKÓWNA are:

                   i.    LUDWIK6 BU£HAK.

9.               ii.    TADEUSZ BU£HAK.

                 iii.    FRANCISZEK BU£HAK.

 

More About FRANCISZEK BU£HAK:

Occupation: Jezuita

 

                 iv.    BENEDYKT BU£HAK, b. 1710.

 

More About BENEDYKT BU£HAK:

Occupation: właściciel Nowodwórki

 

 

8.  MIKO£AJ5 BU£HAK (BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1670.  He married MARIANNA H. PRAWDZIC IMIELIÑSKA

       

Children of MIKO£AJ BU£HAK and MARIANNA IMIELIÑSKA are:

10.              i.    FLORIAN STANIS£AW6 BU£HAK.

11.             ii.    KAZIMIERZ BU£HAK.

                 iii.    KATARZYNA BU£HAK.

                 iv.    JAKUB BU£HAK, m. BARBARA H. TRĄBY WO£KÓWNA.

                  v.    FRANCISZKA BU£HAK.

12.            vi.    DOROTA BU£HAK.

                vii.    MARCIN BU£HAK, m. MARIANNA H. KOŚCIESZA WERESZCZAKÓWNA.

               viii.    JAN BU£HAK, b. 1700; m. MOGIELNICKA.

 

More About JAN BU£HAK:

Occupation: sêdzia ziemski i rotmistrz nowogródzki, poseł, deputat do Tryb. W. Litewskiego

 

 

Generation No. 6

 

9.  TADEUSZ6 BU£HAK (SZYMON5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)

       

Children of TADEUSZ BU£HAK are:

                   i.    WIKTORIA7 BU£HAK.

                  ii.    FRANCISZKA BU£HAK.

                 iii.    ANTONINA BU£HAK.

13.            iv.    ONUFRY BU£HAK.

                  v.    IGNACY BU£HAK, b. 1770.

 

More About IGNACY BU£HAK:

Occupation: palestrant nowogródzki

 

 

10.  FLORIAN STANIS£AW6 BU£HAK (MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  He married KRYSTYNA CIEKAWIANKA

       

Children of FLORIAN BU£HAK and KRYSTYNA CIEKAWIANKA are:

14.              i.    JÓZEF7 BU£HAK.

                  ii.    JAN BU£HAK.

                 iii.    IGNACY BU£HAK.

                 iv.    JÓZEFAT BU£HAK.

                  v.    W£ADYS£AW BU£HAK.

15.            vi.    WINCENTY BU£HAK.

16.           vii.    JERZY ONUFRY BU£HAK, b. kwiecieñ 28, 1749.

17.          viii.    FLORIAN BU£HAK, b. 1750, ok.; d. 1806.

 

 

11.  KAZIMIERZ6 BU£HAK (MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  He married KATARZYNA CZECHOWSKA

       

Children of KAZIMIERZ BU£HAK and KATARZYNA CZECHOWSKA are:

                   i.    C.7 BU£HAK.

                  ii.    FABIAN IGNACY BU£HAK, m. RÓŻA WIŚNIEWSKA.

18.            iii.    ANTONI MAKARY BU£HAK, b. 1745.

 

 

12.  DOROTA6 BU£HAK (MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married PIOTR ROZWADOWSKI

       

Children of DOROTA BU£HAK and PIOTR ROZWADOWSKI are:

                   i.    JAN TADEUSZ7 ROZWADOWSKI, m. X. TEOFILA KONSTANCJA RADZIWI££ÓWNA.

                  ii.    WINCENTY ROZWADOWSKI.

 

 

Generation No. 7

 

13.  ONUFRY7 BU£HAK (TADEUSZ6, SZYMON5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  He married KONSTANCJA ZAB£OCKA

 

More About ONUFRY BU£HAK:

Occupation: właściciel Czernohubowa k/Kopyla

       

Children of ONUFRY BU£HAK and KONSTANCJA ZAB£OCKA are:

                   i.    IGNACY8 BU£HAK.

19.             ii.    MAKSYMILIAN BU£HAK.

                 iii.    LEOPOLD BU£HAK.

 

 

14.  JÓZEF7 BU£HAK (FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)

       

Child of JÓZEF BU£HAK is:

20.              i.    TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, b. grudzieñ 15, 1801; d. luty 6, 1895.

 

 

15.  WINCENTY7 BU£HAK (FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)

       

Child of WINCENTY BU£HAK is:

21.              i.    ADOLF8 BU£HAK.

 

 

16.  JERZY ONUFRY7 BU£HAK (FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born kwiecieñ 28, 1749.  He married FRANCISZKA £OWICKA

 

More About JERZY ONUFRY BU£HAK:

Occupation: właściciel Ostrówek, Bułhakowszczyzny, rotmistrz nowogródzki

       

Children of JERZY BU£HAK and FRANCISZKA £OWICKA are:

                   i.    BEATA8 BU£HAK, m. (1) £OPOTT; m. (2) TRZECIAK.

22.             ii.    CHRYZOSTOM STANIS£AW BU£HAK, b. luty 2, 1789.

                 iii.    JULIAN BU£HAK, b. 1791.

                 iv.    OSTROBERTA BU£HAK, b. 1793; m. KAZIMIERZ WOYNA.

 

More About KAZIMIERZ WOYNA:

Occupation: z Jabłkowszczyzny

 

                  v.    DUKLANA BU£HAK, b. lipiec 21, 1795; m. PILECKI.

                 vi.    KRYSTYNA BU£HAK, b. 1797; m. STEFAN NIEZABITOWSKI H. LUBICZ.

 

More About STEFAN NIEZABITOWSKI H. LUBICZ:

Occupation: podkomorzy nowogródzki

 

 

17.  FLORIAN7 BU£HAK (FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1750 in ok., and died 1806.  He married (1) HELENA JAB£OÑSKA

       

Children of FLORIAN BU£HAK and HELENA JAB£OÑSKA are:

23.              i.    JÓZEF8 BU£HAK.

                  ii.    WINCENTY BU£HAK.

                 iii.    W£ADYS£AW BU£HAK.

                 iv.    IGNACY BU£HAK.

24.             v.    MACIEJ BU£HAK, b. czerwiec 20, 1794; d. 1863.

25.            vi.    JAN ANTONI FRANCISZEK BU£HAK, b. wrzesieñ 15, 1795; d. 1850.

 

       

Child of FLORIAN BU£HAK is:

                vii.    2. S. FLORIANA8 BU£HAK.

 

 

18.  ANTONI MAKARY7 BU£HAK (KAZIMIERZ6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1745.  He married KONSTANCJA MOSZCZYÑSKA

       

Children of ANTONI BU£HAK and KONSTANCJA MOSZCZYÑSKA are:

                   i.    JÓZEF FRANCISZEK8 BU£HAK.

 

More About JÓZEF FRANCISZEK BU£HAK:

Occupation: Jezuita

 

                  ii.    AUGUSTYN BU£HAK.

                 iii.    MONIKA BU£HAK.

                 iv.    IGNACY BU£HAK.

 

 

Generation No. 8

 

19.  MAKSYMILIAN8 BU£HAK (ONUFRY7, TADEUSZ6, SZYMON5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)

       

Children of MAKSYMILIAN BU£HAK are:

                   i.    STEFAN9 BU£HAK.

                  ii.    JÓZEF BU£HAK.

 

 

20.  TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA (JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born grudzieñ 15, 1801, and died luty 6, 1895.  He married (1) TERESA Z WIERZBICKICH BU£HAK.  She was born 1816, and died czerwiec 11, 1891 in Mickiewicze.  He married (2) ANIELA ZBARASZEWSKA

       

Children of TOMASZ BU£HAK HR. SYROKOMLA and ANIELA ZBARASZEWSKA are:

                   i.    MARIA9 BU£HAK, d. 1882; m. JAHO£OWSKI.

26.             ii.    ANTONI LECH ANDRZEJ BU£HAK, b. listopad 25, 1823.

                 iii.    W£ADYS£AW TEODOR JÓZEF BU£HAK, b. listopad 24, 1824; d. 1840.

 

 

21.  ADOLF8 BU£HAK (WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)

       

Child of ADOLF BU£HAK is:

27.              i.    HELENA9 BU£HAK.

 

 

22.  CHRYZOSTOM STANIS£AW8 BU£HAK (JERZY ONUFRY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born luty 2, 1789.  He married ANTONINA BU£HAK, daughter of JÓZEF BU£HAK

 

More About CHRYZOSTOM STANIS£AW BU£HAK:

Occupation: właściciel Ostrówek, Burdziewicz, Kozłowicz i Nowego Dworu k/Słucka

       

Children of CHRYZOSTOM BU£HAK and ANTONINA BU£HAK are:

                   i.    EUGENIA9 BU£HAK, d. 1893.

                  ii.    ADOLF BU£HAK.

                 iii.    PELAGIA BU£HAK, m. MAGNUSZOWSKI.

                 iv.    HENRIETTA BU£HAK, m. JÓZEF LEWKOWICZ.

                  v.    KONSTANCJA BU£HAK, m. GÓRNICKI.

                 vi.    EMILIA BU£HAK.

                vii.    EDWARD BU£HAK, b. kwiecieñ 2, 1817; d. 1863.

28.          viii.    EUSTACHY BU£HAK, b. 1818.

29.             ix.    RUDOLF JERZY BU£HAK, b. 1824; d. 1894.

30.              x.    STEFAN JERZY BU£HAK, b. sierpieñ 23, 1825.

31.             xi.    JULIAN TYTUS BU£HAK, b. kwiecieñ 4, 1827.

                 xii.    LUCJAN BU£HAK, b. 1828; m. (1) ZOFIA BOCHWICÓWNA; m. (2) MALKIEWICZÓWNA.

 

More About LUCJAN BU£HAK:

Occupation: radca dworu, lekarz

 

                xiii.    ALEKSANDER BU£HAK, b. marzec 11, 1831.

                xiv.    KONSTANTY BU£HAK, b. kwiecieñ 3, 1832.

 

 

23.  JÓZEF8 BU£HAK (FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)

       

Child of JÓZEF BU£HAK is:

32.              i.    ANTONINA9 BU£HAK.

 

 

24.  MACIEJ8 BU£HAK (FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born czerwiec 20, 1794, and died 1863.  He married TEOFILA WENDORFF

 

More About MACIEJ BU£HAK:

Occupation: właściciel £êczyc, sêdzia słucki

       

Children of MACIEJ BU£HAK and TEOFILA WENDORFF are:

                   i.    ALEKSANDRA9 BU£HAK, d. 1912.

                  ii.    ARTUR BU£HAK, d. 1841.

                 iii.    STEFANIA BU£HAK, m. OTTO BOCHWIC.

 

More About OTTO BOCHWIC:

Occupation: Z Florianowa

 

                 iv.    ZOFIA BU£HAK, d. 1911.

 

More About ZOFIA BU£HAK:

Occupation: Siostra Maria-Zofia wizytka w Jaśle

 

                  v.    AMELIA BU£HAK, m. MIKO£AJ ZARÊBA.

 

More About MIKO£AJ ZARÊBA:

Occupation: Z Witebszczyzny

 

                 vi.    WALERIA BU£HAK, d. 1915.

 

More About WALERIA BU£HAK:

Occupation: Siostra Maria- Augustyna Wizytka w Jaśle

 

33.           vii.    ADAM FLORIAN BU£HAK, b. listopad 30, 1831; d. kwiecieñ 1, 1904.

 

 

25.  JAN ANTONI FRANCISZEK8 BU£HAK (FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born wrzesieñ 15, 1795, and died 1850.  He married JULJA HROMYK

 

More About JAN ANTONI FRANCISZEK BU£HAK:

Occupation: Ostaszyn

 

More About JULJA HROMYK:

Occupation: Ostaszyn Murowany

       

Children of JAN BU£HAK and JULJA HROMYK are:

34.              i.    KAROLINA9 BU£HAK.

35.             ii.    BARBARA BU£HAK Z SADEK, d. 1907.

36.            iii.    WALERY ANTONI STANIS£AW BU£HAK H.SYROKOMLA, b. kwiecieñ 16, 1842; d. wrzesieñ 5, 1905.

37.            iv.    ANTONI BU£HAK, b. 1850; d. 1898.

 

 

Generation No. 9

 

26.  ANTONI LECH ANDRZEJ9 BU£HAK (TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born listopad 25, 1823.  He married OLIMPIA BOCHWICÓWNA

       

Children of ANTONI BU£HAK and OLIMPIA BOCHWICÓWNA are:

                   i.    JAKUB10 BU£HAK, d. Zmarł jako dziecko.

                  ii.    TERESA BU£HAK, m. IGNACY ŻUKOWSKI.

                 iii.    HIERONIM BU£HAK, d. Zmarł jako dziecko.

                 iv.    MALWINA BU£HAK, d. 1917; m. (1) JERZYKOWICZ; m. (2) LIPNICKI.

                  v.    SABINA BU£HAK, d. Zmarła jako dziecko.

                 vi.    MIKO£AJ BU£HAK, d. Zmarł jako dziecko.

38.           vii.    ZYGMUNT BU£HAK, b. maj 17, 1827.

39.          viii.    TOMASZ BU£HAK, b. 1854; d. 1916.

                  ix.    W£ADYS£AW BU£HAK, b. 1858; d. 1936.

 

More About W£ADYS£AW BU£HAK:

Occupation: właściciel Kondratowicz (Zacisze) i Miniesz (?)

 

                   x.    ANIELA BU£HAK, b. 1869; d. 1891; m. ANTONI PROTASEWICZ.

40.             xi.    IGNACY BU£HAK, b. 1873; d. 1929.

                 xii.    KONSTANTY BU£HAK, b. 1885; d. Zmarł jako dziecko.

 

 

27.  HELENA9 BU£HAK (ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married ALEKSANDER KIERSNOWSKI, son of STANIS£AW KIERSNOWSKI

 

More About HELENA BU£HAK:

Occupation: Michałów- pow. nowogródzki

 

More About ALEKSANDER KIERSNOWSKI:

Occupation: Michałów

       

Children of HELENA BU£HAK and ALEKSANDER KIERSNOWSKI are:

                   i.    ADOLF (ADZIO)10 KIERSNOWSKI.

41.             ii.    KAROL KIERSNOWSKI, b. 1870, Baranowicze; d. 1943, Baranowicze.

 

 

28.  EUSTACHY9 BU£HAK (CHRYZOSTOM STANIS£AW8, JERZY ONUFRY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1818.  He married NATALIA GÓRNICKA

       

Children of EUSTACHY BU£HAK and NATALIA GÓRNICKA are:

                   i.    MARIA10 BU£HAK.

                  ii.    ANTONI BU£HAK.

 

 

29.  RUDOLF JERZY9 BU£HAK (CHRYZOSTOM STANIS£AW8, JERZY ONUFRY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1824, and died 1894.  He married ANIELA OSTROMÊCKA

       

Children of RUDOLF BU£HAK and ANIELA OSTROMÊCKA are:

                   i.    BRONIS£AW10 BU£HAK.

                  ii.    LEOPOLD BU£HAK.

                 iii.    EMILIA BU£HAK.

                 iv.    NAPOLEON BU£HAK, d. zm. jako dziecko.

                  v.    OLGIERD BU£HAK.

                 vi.    LUCJAN BU£HAK, d. zm. jako dziecko.

42.           vii.    GEDYMIN JERZY BU£HAK, b. luty 4, 1856; d. styczeñ 2, 1908.

 

 

30.  STEFAN JERZY9 BU£HAK (CHRYZOSTOM STANIS£AW8, JERZY ONUFRY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born sierpieñ 23, 1825.  He married WIKTORIA MITARNAWSKA

 

More About STEFAN JERZY BU£HAK:

Occupation: właściciel Ostrówek i Burdziewicz

       

Children of STEFAN BU£HAK and WIKTORIA MITARNAWSKA are:

                   i.    EDWARD10 BU£HAK.

                  ii.    ALEKSANDER BU£HAK.

                 iii.    KAZIMIERZ BU£HAK.

                 iv.    WIKTORIA BU£HAK.

                  v.    JAN BU£HAK, m. WANDA GODACZEWSKA.

 

More About JAN BU£HAK:

Occupation: właściciel Ostrówek i Burdziewicz

 

 

31.  JULIAN TYTUS9 BU£HAK (CHRYZOSTOM STANIS£AW8, JERZY ONUFRY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born kwiecieñ 4, 1827.

 

More About JULIAN TYTUS BU£HAK:

Occupation: właściciel Maciejewicz

       

Children of JULIAN TYTUS BU£HAK are:

                   i.    ANDRZEJ10 BU£HAK.

                  ii.    MIKO£AJ BU£HAK.

 

 

32.  ANTONINA9 BU£HAK (JÓZEF8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married CHRYZOSTOM STANIS£AW BU£HAK, son of JERZY BU£HAK and FRANCISZKA £OWICKAHe was born luty 2, 1789.

 

More About CHRYZOSTOM STANIS£AW BU£HAK:

Occupation: właściciel Ostrówek, Burdziewicz, Kozłowicz i Nowego Dworu k/Słucka

       

Children are listed above under (22) Chryzostom Stanisław Bułhak.

 

33.  ADAM FLORIAN9 BU£HAK (MACIEJ8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born listopad 30, 1831, and died kwiecieñ 1, 1904.  He married WANDA CZECZOTT

 

More About ADAM FLORIAN BU£HAK:

Occupation: właściciel £yczyc

       

Children of ADAM BU£HAK and WANDA CZECZOTT are:

                   i.    HELENA10 BU£HAK, d. Zmarła jako dziecko.

                  ii.    MICHALINA BU£HAK, d. Zmarła jako dziecko.

                 iii.    ANNA BU£HAK, d. Zmarła jako dziecko.

                 iv.    STANIS£AW BU£HAK, d. Zmarły jako dziecko.

43.             v.    MARIAN STANIS£AW JÓZEF BU£HAK, b. wrzesieñ 8, 1864; d. 1926.

44.            vi.    JÓZEF EDMUND BU£HAK, b. listopad 20, 1866; d. lipiec 29, 1922.

                vii.    ZOFIA BU£HAK, b. 1868; d. 1915.

               viii.    MARIA BU£HAK, b. 1872; m. WAC£AW JANISZEWSKI.

                  ix.    MICHA£ BU£HAK, b. 1877; d. 1878.

                   x.    EMILIA BU£HAK, b. 1962; d. 1943; m. KRAKOWSKI.

 

 

34.  KAROLINA9 BU£HAK (JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married JULIAN KARPOWICZ, son of KAZIMIERZ KARPOWICZ and BENEDYKTA HACISKA

 

More About JULIAN KARPOWICZ:

Occupation: Czombrów

       

Children of KAROLINA BU£HAK and JULIAN KARPOWICZ are:

45.              i.    JULIA (JULCIA)10 KARPOWICZ, d. Kazachstan.

                  ii.    KAZIMIERA KARPOWICZ, d. 1904, zmarła w wieku ok. 20 lat.

                 iii.    MARIA KARPOWICZ-BRONOWSKA-CZECHOWICZOWA, d. Warszawa; m. (1) MARIAN BRONOWSKI; d. 1919, zabity przez bolszewików na zamku w Mirze; m. (2) MIECZYS£AW CZECHOWICZ.

 

More About MARIA KARPOWICZ-BRONOWSKA-CZECHOWICZOWA:

Occupation: po wojnie w Warszawie (od 1946)

 

46.            iv.    KAZIMIERZ KARPOWICZ, d. Czombrów.

47.             v.    KAROL KARPOWICZ, b. 1869, Czombrów; d. 1942, Omsk.

 

 

35.  BARBARA9 BU£HAK Z SADEK (JAN ANTONI FRANCISZEK8 BU£HAK, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) died 1907.  She married TOMASZ BU£HAK, son of ANTONI BU£HAK and OLIMPIA BOCHWICÓWNA.  He was born 1854, and died 1916.

 

More About TOMASZ BU£HAK:

Occupation: właściciel majątku Sadki

       

Child of BARBARA BU£HAK Z SADEK and TOMASZ BU£HAK is:

                   i.    JANINA10 BU£HAK, b. 1882; d. 1970.

 

 

36.  WALERY ANTONI STANIS£AW9 BU£HAK H.SYROKOMLA (JAN ANTONI FRANCISZEK8 BU£HAK, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born kwiecieñ 16, 1842, and died wrzesieñ 5, 1905.  He married (1) KAZIMIERA MIERZEJEWSKA Z USTRONIA, daughter of ANTONI MIERZEJEWSKI.    He married (2) JÓZEFA HACISKA H. ROCH 1875, daughter of W£ADYS£AW DACHNOWICZ-HACISKI and ANNA HRYNIEWSKA.  She was born 1848 in Miratycze, and died 1893 in Żyła 45 lat.

 

More About WALERY ANTONI STANIS£AW BU£HAK H.SYROKOMLA:

Occupation: Ostaszyn, pow. nowogródzki

       

Child of WALERY BU£HAK H.SYROKOMLA and JÓZEFA HACISKA H. ROCH is:

48.              i.    JAN BRUNON10 BU£HAK, b. paŹdziernik 6, 1876, Ostaszyn pod Nowogródkiem; d. luty 4, 1951, zmarł w Giżycku.

 

 

37.  ANTONI9 BU£HAK (JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1850, and died 1898.

       

Children of ANTONI BU£HAK are:

                   i.    MARIAN10 BU£HAK.

                  ii.    BOHDAN BU£HAK.

 

 

Generation No. 10

 

38.  ZYGMUNT10 BU£HAK (ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born maj 17, 1827.  He married MARIA GRZYBOWSKA

       

Children of ZYGMUNT BU£HAK and MARIA GRZYBOWSKA are:

                   i.    WANDA11 BU£HAK.

                  ii.    MARIA BU£HAK, b. 1893; d. 1911.

 

More About MARIA BU£HAK:

Occupation: artystka dramatyczna w Warszawie

 

 

39.  TOMASZ10 BU£HAK (ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1854, and died 1916.  He married BARBARA BU£HAK Z SADEK, daughter of JAN BU£HAK and JULJA HROMYK.  She died 1907.

 

More About TOMASZ BU£HAK:

Occupation: właściciel majątku Sadki

       

Child is listed above under (35) Barbara Bułhak z Sadek.

 

40.  IGNACY10 BU£HAK (ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1873, and died 1929.  He married ANNA ADAMOWICZÓWNA H. LUBICZ

 

More About IGNACY BU£HAK:

Occupation: właściciel Nowego Dworu

       

Children of IGNACY BU£HAK and ANNA ADAMOWICZÓWNA H. LUBICZ are:

49.              i.    ANDRZEJ BRONIS£AW11 BU£HAK, b. wrzesieñ 29, 1903; d. wrzesieñ 4, 1961.

50.             ii.    JAROS£AW BU£HAK, b. wrzesieñ 16, 1907; d. styczeñ 31, 1980.

 

 

41.  KAROL10 KIERSNOWSKI (HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1870 in Baranowicze, and died 1943 in Baranowicze.  He married HELENA GNOIÑSKA, daughter of KONSTANTY GNOIÑSKI and EMILIA VON GRÜBEL.  She was born 1882.

 

More About KAROL KIERSNOWSKI:

Occupation: Mieszkał w Michałowie. Pracował w Grodnie, Słonimie, potem w Kossowie.

       

Children of KAROL KIERSNOWSKI and HELENA GNOIÑSKA are:

51.              i.    WITOLD11 KIERSNOWSKI, b. sierpieñ 6, 1899, Kosów Poleski; d. kwiecieñ 30, 1965, Staszów.

                  ii.    ROMAN KIERSNOWSKI, b. 1901; d. 1939; m. IRENA-RYSIA.

 

More About ROMAN KIERSNOWSKI:

Occupation: zginął w 1939 r w obronie Warszawy w kampanii wrześniowej

 

52.            iii.    JERZY KIERSNOWSKI, b. 1903; d. 1986, Rawa Mazowiecka.

 

 

42.  GEDYMIN JERZY10 BU£HAK (RUDOLF JERZY9, CHRYZOSTOM STANIS£AW8, JERZY ONUFRY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born luty 4, 1856, and died styczeñ 2, 1908.  He married ALDONA DZIERŻYÑSKA, daughter of EDMUND DZIERŻYÑSKI and HELENA JANUSZEWSKA.  She was born 1869 in Kojdanów (Dzierżynowo), and died 1966.

 

More About GEDYMIN JERZY BU£HAK:

Occupation: właściciel Mickiewicz

       

Children of GEDYMIN BU£HAK and ALDONA DZIERŻYÑSKA are:

                   i.    EDMUND11 BU£HAK, b. czerwiec 20, 1894; d. listopad 15, 1896.

                  ii.    RUDOLF BU£HAK, b. sierpieñ 19, 1895; d. odebrał sobie życie w Miñsku.

                 iii.    HELENA BU£HAK, b. czerwiec 19, 1896; d. wrzesieñ 19, 1896.

                 iv.    ANTONI JERZY BU£HAK, b. 1898; m. JUCHNIEWICZÓWNA.

 

More About JUCHNIEWICZÓWNA:

Occupation: Siostrzenica Piłsudskiego

 

                  v.    MARIA BU£HAK, b. 1900; m. (1) MIECZYS£AW HARYSZEWSKI; m. (2) JERZY STASZEWSKI.

                 vi.    HELENA BU£HAK, b. 1901; d. 1904.

 

 

43.  MARIAN STANIS£AW JÓZEF10 BU£HAK (ADAM FLORIAN9, MACIEJ8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born wrzesieñ 8, 1864, and died 1926.  He married FELICJA ZARÊBA-SUCHORZEWSKA

 

More About MARIAN STANIS£AW JÓZEF BU£HAK:

Occupation: Właściciel £yczyc

       

Child of MARIAN BU£HAK and FELICJA ZARÊBA-SUCHORZEWSKA is:

53.              i.    BRONIS£AW ADAM11 BU£HAK, b. listopad 13, 1913.

 

 

44.  JÓZEF EDMUND10 BU£HAK (ADAM FLORIAN9, MACIEJ8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born listopad 20, 1866, and died lipiec 29, 1922.  He married (1) HELENA MAKSYMOWICZÓWNA.    He married (2) MARIA GÓRSKA

       

Child of JÓZEF BU£HAK and HELENA MAKSYMOWICZÓWNA is:

                   i.    ARTUR11 BU£HAK, d. Zmarły jako dziecko.

 

       

Children of JÓZEF BU£HAK and MARIA GÓRSKA are:

54.             ii.    WIKTORIA11 BU£HAK, b. kwiecieñ 4, 1906.

                 iii.    BRONIS£AWA BU£HAK, b. luty 2, 1909; m. (1) WAC£AW JAKIMOWSKI; m. (2) JAN FILIPIAK; m. (3) JAN FILIPIAK.

55.            iv.    WITOLD W£ADYS£AW BU£HAK, b. styczeñ 26, 1913; d. styczeñ 1, 1959.

 

 

45.  JULIA (JULCIA)10 KARPOWICZ (KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) died in Kazachstan.  She married ALEKSANDER DACHNOWICZ-HACISKI.  He died marzec 18, 1919 in Rozstrzelany przez bolszewików.

       

Children of JULIA KARPOWICZ and ALEKSANDER DACHNOWICZ-HACISKI are:

                   i.    WAC£AW11 HACISKI, d. 1939, Zamordowany w Stołowiczach po wkroczeniu wojsk sowieckich.

56.             ii.    JULIA (LULA) DACHNOWICZ-HACISKA.

57.            iii.    MARIA (MALINA) DACHNOWICZ-HACISKA.

58.            iv.    ZDZIS£AW HACISKI.

                  v.    ALEKSANDER HACISKI.

                 vi.    ALINA DACHNOWICZ-HACISKA.

                vii.    WAC£AW HACISKI.

               viii.    ANNA DACHNOWICZ-HACISKA, m. JAN GRZYMA£A.

 

 

46.  KAZIMIERZ10 KARPOWICZ (KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) died in Czombrów.

       

Child of KAZIMIERZ KARPOWICZ is:

                   i.    PAULIN11 KARPOWICZ, d. grudzieñ 1942; m. WALERIA KARPOWICZOWA.

 

 

47.  KAROL10 KARPOWICZ (KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1869 in Czombrów, and died 1942 in Omsk.  He married MARIA POP£AWSKA "BABUNIA" 1896, daughter of POP£AWSKI.  She was born 1874, and died 1955 in zm. na zesłaniu.

 

More About MARIA POP£AWSKA "BABUNIA":

Occupation: Muchówka, Czombrów

       

Children of KAROL KARPOWICZ and MARIA POP£AWSKA "BABUNIA" are:

59.              i.    JÓZEF11 KARPOWICZ, b. 1897.

                  ii.    ZOFIA (ZULA) KARPOWICZ, b. 1899; d. 1920, zm. na dezynteriê w czasie ucieczki przed bolszewikami. Pochowana w Kozienicach..

60.            iii.    JANUSZ KARPOWICZ (MADAM), b. 1902.

                 iv.    STANIS£AW WITOLD (LITEK) KARPOWICZ, b. 1905; d. 1998, Anglia.

 

 

48.  JAN BRUNON10 BU£HAK (WALERY ANTONI STANIS£AW9 BU£HAK H.SYROKOMLA, JAN ANTONI FRANCISZEK8 BU£HAK, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born paŹdziernik 6, 1876 in Ostaszyn pod Nowogródkiem, and died luty 4, 1951 in zmarł w Giżycku.  He married ANNA (ANCIA) HACISKA sierpieñ 13, 1901.  She was born in Miratycze.

 

More About JAN BRUNON BU£HAK:

Occupation: Ostaszyn, Peresieka pod Miñskiem Litewskim, Wilno, Warszawa, Giżycko

       

Child of JAN BU£HAK and ANNA HACISKA is:

61.              i.    JANUSZ11 BU£HAK, b. kwiecieñ 27, 1906, Peresieka; d. maj 15, 1977, Warszawa.

 

 

Generation No. 11

 

49.  ANDRZEJ BRONIS£AW11 BU£HAK (IGNACY10, ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born wrzesieñ 29, 1903, and died wrzesieñ 4, 1961.

       

Children of ANDRZEJ BRONIS£AW BU£HAK are:

62.              i.    ANDRZEJ12 BU£HAK, b. maj 28, 1938; d. 1999.

                  ii.    ANNA BU£HAK, b. maj 28, 1938; m. MARIAN BINDULSKI.

 

More About ANNA BU£HAK:

Occupation: mieszka w Zielonej Górze

 

63.            iii.    JAROS£AW BU£HAK, b. listopad 27, 1939.

64.            iv.    KRYSTYNA BU£HAK, b. styczeñ 16, 1944.

65.             v.    LECH BU£HAK, b. wrzesieñ 1, 1946.

 

 

50.  JAROS£AW11 BU£HAK (IGNACY10, ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born wrzesieñ 16, 1907, and died styczeñ 31, 1980.  He married ERICA GIZELA BAR. POLLY.  She was born marzec 27, 1904 in Wiedeñ, and died listopad 22, 1969.

       

Child of JAROS£AW BU£HAK and ERICA POLLY is:

66.              i.    MARIA-ELŻBIETA12 BU£HAK, b. luty 28, 1940, Wilno.

 

 

51.  WITOLD11 KIERSNOWSKI (KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born sierpieñ 6, 1899 in Kosów Poleski, and died kwiecieñ 30, 1965 in Staszów.  He married HELENA WYGANOWSKA wrzesieñ 20, 1932 in w kościele parafialnym w Wysocku, powiat Słonim, województwo nowogródz, daughter of KONSTANTY WYGANOWSKI and MARIA JELSKAShe was born czerwiec 21, 1908, and died maj 1987 in Poznañ.

       

Children of WITOLD KIERSNOWSKI and HELENA WYGANOWSKA are:

67.              i.    KONSTANTY ADAM EMIL12 KIERSNOWSKI, b. maj 9, 1933, Kossów Poleski; d. lipiec 11, 1977, Sandomierz.

68.             ii.    ALEKSANDER KAROL MARIA KIERSNOWSKI, b. maj 29, 1934, Kosów Poleski.

69.            iii.    JERZY STANIS£AW JULIUSZ KIERSNOWSKI, b. wrzesieñ 22, 1935, Kossów Poleski; d. wrzesieñ 1, 1984, Słupsk.

70.            iv.    HELENA EMILIA JULIA KIERSNOWSKA MURAKOWSKA, b. kwiecieñ 10, 1937, Kossów Poleski.

71.             v.    ROMAN KRZYSZTOF KSAWERY KIERSNOWSKI, b. czerwiec 21, 1941, Opatów.

72.            vi.    ANNA MARIA KIERSNOWSKA, b. sierpieñ 8, 1944, Opatów.

73.           vii.    WITOLD KIERSNOWSKI, b. paŹdziernik 22, 1947, Ruda Bugaj; d. paŹdziernik 16, 1985, Berlin. Pochowany w Dzierżoniowie..

74.          viii.    TADEUSZ KIERSNOWSKI, b. sierpieñ 1949, Ruda Bugaj.

 

 

52.  JERZY11 KIERSNOWSKI (KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1903, and died 1986 in Rawa Mazowiecka.  He married MARIA GRUDA 1945. 

 

More About MARIA GRUDA:

Occupation: Pochodzi z Narkowszczyzny

       

Children of JERZY KIERSNOWSKI and MARIA GRUDA are:

75.              i.    JOLANTA12 KIERSNOWSKA, b. 1944.

76.             ii.    IRENA KIERSNOWSKA, b. 1947.

 

 

53.  BRONIS£AW ADAM11 BU£HAK (MARIAN STANIS£AW JÓZEF10, ADAM FLORIAN9, MACIEJ8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born listopad 13, 1913.  He married EMILIA ZAJĄCZKOWSKA

       

Children of BRONIS£AW BU£HAK and EMILIA ZAJĄCZKOWSKA are:

                   i.    BARBARA12 BU£HAK, d. Zmarła jako dziecko.

                  ii.    HALINA BU£HAK, d. Zmarła jako dziecko.

                 iii.    JERZY BU£HAK, b. luty 2, 1948.

 

 

54.  WIKTORIA11 BU£HAK (JÓZEF EDMUND10, ADAM FLORIAN9, MACIEJ8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born kwiecieñ 4, 1906.  She married WALERIAN SOBKOWIAK

       

Children of WIKTORIA BU£HAK and WALERIAN SOBKOWIAK are:

                   i.    ANNA12 SOBKOWIAK.

                  ii.    JACEK SOBKOWIAK.

                 iii.    MARIA SOBKOWIAK.

 

 

55.  WITOLD W£ADYS£AW11 BU£HAK (JÓZEF EDMUND10, ADAM FLORIAN9, MACIEJ8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born styczeñ 26, 1913, and died styczeñ 1, 1959.  He married WANDA TWAROWSKA

       

Children of WITOLD BU£HAK and WANDA TWAROWSKA are:

77.              i.    EWA WANDA12 BU£HAK, b. lipiec 7, 1946.

78.             ii.    TERESA MARIA BU£HAK, b. kwiecieñ 26, 1953.

 

 

56.  JULIA (LULA)11 DACHNOWICZ-HACISKA (JULIA (JULCIA)10 KARPOWICZ, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married SKOTNICKI, son of EMILIA SKOTNICKA

       

Children of JULIA DACHNOWICZ-HACISKA and SKOTNICKI are:

79.              i.    MARIA (RYSIA)12 SKARŻYÑSKA-SKOTNICKA.

                  ii.    IZABELA SKOTNICKA.

 

 

57.  MARIA (MALINA)11 DACHNOWICZ-HACISKA (JULIA (JULCIA)10 KARPOWICZ, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married GUSTAW KIERSNOWSKI, son of RYSZARD KIERSNOWSKI and HELENA CZARNOCKA

 

More About MARIA (MALINA) DACHNOWICZ-HACISKA:

Occupation: Podweryszki-majątek Kiersnowskich

 

More About GUSTAW KIERSNOWSKI:

Occupation: Podweryszki

       

Children of MARIA DACHNOWICZ-HACISKA and GUSTAW KIERSNOWSKI are:

                   i.    HELENA (HELUTA)12 KIERSNOWSKA, m. JAN OŻYÑSKI.

 

More About HELENA (HELUTA) KIERSNOWSKA:

Occupation: Podweryszki

 

80.             ii.    JERZY KIERSNOWSKI "KOBUZ", b. 1923.

 

 

58.  ZDZIS£AW11 HACISKI (JULIA (JULCIA)10 KARPOWICZ, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)

       

Children of ZDZIS£AW HACISKI are:

                   i.    ALEKSANDRA12 HACISKA.

                  ii.    ZOFIA HACISKA.

                 iii.    WIES£AW HACISKI.

 

 

59.  JÓZEF11 KARPOWICZ (KAROL10, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1897.  He married ANIELA Z NIEMIRÓW

 

More About JÓZEF KARPOWICZ:

Occupation: Muchówka

 

More About ANIELA Z NIEMIRÓW:

Occupation: Muchówka

       

Children of JÓZEF KARPOWICZ and ANIELA Z NIEMIRÓW are:

                   i.    BOGDAN12 KARPOWICZ, d. wrzesieñ 1944, Surkonty (Wileñszczyzna).

                  ii.    IGNACY KARPOWICZ, m. HELENA KOZIO£.

                 iii.    ZOFIA KARPOWICZ, b. sierpieñ 8, 1924; d. 1999; m. JERZY BRZOZOWSKI, paŹdziernik 1942.

 

More About JERZY BRZOZOWSKI:

Occupation: Izabelin

 

 

60.  JANUSZ11 KARPOWICZ (MADAM) (KAROL10 KARPOWICZ, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1902.  He married MARIA IRENA (NIUSIA) WALICKA, daughter of ELŻBIETA WALICKA

       

Children of JANUSZ KARPOWICZ (MADAM) and MARIA WALICKA are:

                   i.    MARIUSZ12 KARPOWICZ, m. MARIA DZIUBA.

81.             ii.    ELŻBIETA KARPOWICZ.

                 iii.    TADEUSZ KARPOWICZ, m. ANTONINA £UCZAK.

 

 

61.  JANUSZ11 BU£HAK (JAN BRUNON10, WALERY ANTONI STANIS£AW9 BU£HAK H.SYROKOMLA, JAN ANTONI FRANCISZEK8 BU£HAK, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born kwiecieñ 27, 1906 in Peresieka, and died maj 15, 1977 in Warszawa.

       

Children of JANUSZ BU£HAK are:

                   i.    ANDRZEJ12 BU£HAK, b. 1942.

                  ii.    BOHDAN BU£HAK, b. 1944.

 

 

Generation No. 12

 

62.  ANDRZEJ12 BU£HAK (ANDRZEJ BRONIS£AW11, IGNACY10, ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born maj 28, 1938, and died 1999.

 

More About ANDRZEJ BU£HAK:

Occupation: założyciel i prezes Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Ziemiañskiego

       

Children of ANDRZEJ BU£HAK are:

                   i.    KINGÊ BRONIS£AWÊ13 BU£HAK, b. sierpieñ 18, 1967; m. ARTUR WO£KOWSKI.

                  ii.    PATRYK ANDRZEJ BU£HAK, b. czerwiec 4, 1977.

 

 

63.  JAROS£AW12 BU£HAK (ANDRZEJ BRONIS£AW11, IGNACY10, ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born listopad 27, 1939.  He married URSZULA LACHOWICZ

 

More About JAROS£AW BU£HAK:

Occupation: inżynier rolnik

       

Children of JAROS£AW BU£HAK and URSZULA LACHOWICZ are:

                   i.    ANNA KSENIA13 BU£HAK, b. lipiec 27, 1969.

82.             ii.    GIEDYMIN BU£HAK, b. wrzesieñ 22, 1973.

 

 

64.  KRYSTYNA12 BU£HAK (ANDRZEJ BRONIS£AW11, IGNACY10, ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born styczeñ 16, 1944.  She married PIOTR LEŚNIAK

 

More About KRYSTYNA BU£HAK:

Occupation: w Zielonej Górze

 

More About PIOTR LEŚNIAK:

Occupation: w Zielonej Górze

       

Children of KRYSTYNA BU£HAK and PIOTR LEŚNIAK are:

                   i.    KRZYSZTOF13 LEŚNIAK.

 

More About KRZYSZTOF LEŚNIAK:

Occupation: w Zielonej Górze

 

                  ii.    ANNA LEŚNIAK.

 

More About ANNA LEŚNIAK:

Occupation: w Zielonej Górze

 

                 iii.    AGNIESZKA LEŚNIAK.

 

More About AGNIESZKA LEŚNIAK:

Occupation: w Zielonej Górze

 

 

65.  LECH12 BU£HAK (ANDRZEJ BRONIS£AW11, IGNACY10, ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born wrzesieñ 1, 1946.  He married DANUTA SZYD£OWSKA

 

More About LECH BU£HAK:

Occupation: inżynier budownictwa

       

Children of LECH BU£HAK and DANUTA SZYD£OWSKA are:

                   i.    MONIKA13 BU£HAK, b. kwiecieñ 1973; m. MICHA£ PREISS.

                  ii.    GRZEGORZ BU£HAK, b. maj 3, 1976.

 

 

66.  MARIA-ELŻBIETA12 BU£HAK (JAROS£AW11, IGNACY10, ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born luty 28, 1940 in Wilno.  She married ZENON KACZANOWSKI, son of ANTONI KACZANOWSKI and KONSTANCJA STARZYÑSKAHe was born czerwiec 23, 1922 in w £awaryszkach k/Wilna, and died paŹdziernik 4, 2007.

 

More About MARIA-ELŻBIETA BU£HAK:

Occupation: Czêstochowa

 

More About ZENON KACZANOWSKI:

Occupation: Czêstochowa

       

Child of MARIA-ELŻBIETA BU£HAK and ZENON KACZANOWSKI is:

83.              i.    MA£GORZATA13 KACZANOWSKA, b. marzec 5, 1968, Opole.

 

 

67.  KONSTANTY ADAM EMIL12 KIERSNOWSKI (WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born maj 9, 1933 in Kossów Poleski, and died lipiec 11, 1977 in Sandomierz.

       

Children of KONSTANTY ADAM EMIL KIERSNOWSKI are:

84.              i.    ROMAN13 KIERSNOWSKI, b. kwiecieñ 4, 1958; d. kwiecieñ 17, 1992, Sandomierz.

85.             ii.    LIDIA KIERSNOWSKA, b. marzec 3, 1962.

                 iii.    HELENA (LENKA) KIERSNOWSKA, b. luty 8, 1977, Sandomierz.

 

More About HELENA (LENKA) KIERSNOWSKA:

Occupation: koło Staszowa

 

 

68.  ALEKSANDER KAROL MARIA12 KIERSNOWSKI (WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born maj 29, 1934 in Kosów Poleski.  He married KRYSTYNA JULIA ORDYCZYÑSKA kwiecieñ 15, 1968 in Leżajsk, Kościół Fara w Leżajsku, daughter of JÓZEF ORDYCZYÑSKI and JANINA GDULAShe was born czerwiec 18, 1946 in Leżajsk, and died styczeñ 23, 2006 in Leżajsk.

 

More About ALEKSANDER KAROL MARIA KIERSNOWSKI:

Occupation: Leżajsk

 

More About KRYSTYNA JULIA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Leżajsk

       

Children of ALEKSANDER KIERSNOWSKI and KRYSTYNA ORDYCZYÑSKA are:

86.              i.    KSAWERY JERZY13 KIERSNOWSKI, b. styczeñ 17, 1969, Nowa Sarzyna.

                  ii.    WITOLD JÓZEF KIERSNOWSKI, b. czerwiec 20, 1970, Nowa Sarzyna.

                 iii.    PIOTR ANDRZEJ KIERSNOWSKI, b. listopad 6, 1976, Nowa Sarzyna.

 

More About PIOTR ANDRZEJ KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

 

69.  JERZY STANIS£AW JULIUSZ12 KIERSNOWSKI (WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born wrzesieñ 22, 1935 in Kossów Poleski, and died wrzesieñ 1, 1984 in Słupsk.

       

Children of JERZY STANIS£AW JULIUSZ KIERSNOWSKI are:

87.              i.    ALEKSANDRA ANNA13 KIERSNOWSKA TYLEWICZ.

88.             ii.    KONRAD KIERSNOWSKI.

 

 

70.  HELENA EMILIA JULIA12 KIERSNOWSKA MURAKOWSKA (WITOLD11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born kwiecieñ 10, 1937 in Kossów Poleski.  She married MURAKOWSKI

       

Children of HELENA KIERSNOWSKA MURAKOWSKA and MURAKOWSKI are:

89.              i.    IRENA13 KIERSNOWSKA-MURAKOWSKA-BRZEZICKA.

90.             ii.    JOANNA MURAKOWSKA.

91.            iii.    JANUSZ MURAKOWSKI.

 

 

71.  ROMAN KRZYSZTOF KSAWERY12 KIERSNOWSKI (WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born czerwiec 21, 1941 in Opatów.  He married KRYSTYNA KIERSNOWSKA

 

More About ROMAN KRZYSZTOF KSAWERY KIERSNOWSKI:

Occupation: Opole

       

Children of ROMAN KIERSNOWSKI and KRYSTYNA KIERSNOWSKA are:

                   i.    MARIA13 KIERSNOWSKA.

                  ii.    ADAM KIERSNOWSKI.

 

 

72.  ANNA MARIA12 KIERSNOWSKA (WITOLD11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born sierpieñ 8, 1944 in Opatów.  She married ANTONI WRÓBLEWSKI

       

Children of ANNA KIERSNOWSKA and ANTONI WRÓBLEWSKI are:

                   i.    PAWE£13 WRÓBLEWSKI.

                  ii.    EMILIA WRÓBLEWSKA.

                 iii.    JOANNA WRÓBLEWSKA.

                 iv.    ADAM WRÓBLEWSKI.

                  v.    DOROTA WRÓBLEWSKA.

 

 

73.  WITOLD12 KIERSNOWSKI (WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born paŹdziernik 22, 1947 in Ruda Bugaj, and died paŹdziernik 16, 1985 in Berlin. Pochowany w Dzierżoniowie..  He married IRENA SPYCHA£A, daughter of MARIA JUNGIEWICZ.  She was born listopad 15, 1944 in Połaniec.

       

Children of WITOLD KIERSNOWSKI and IRENA SPYCHA£A are:

92.              i.    WITOLD13 KIERSNOWSKI, b. paŹdziernik 16, 1969.

                  ii.    PIOTR KIERSNOWSKI, b. styczeñ 10, 1972.

93.            iii.    KATARZYNA KIERSNOWSKA, b. styczeñ 14, 1978.

                 iv.    AGNIESZKA KIERSNOWSKA, b. kwiecieñ 27, 1981; m. SEBASTIAN SZCZÊSNY, czerwiec 5, 2003.

 

 

74.  TADEUSZ12 KIERSNOWSKI (WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born sierpieñ 1949 in Ruda Bugaj.  He married (1) EUNIKA KIERSNOWSKA

 

More About TADEUSZ KIERSNOWSKI:

Occupation: Wałbrzych

 

More About EUNIKA KIERSNOWSKA:

Occupation: Wałbrzych

       

Child of TADEUSZ KIERSNOWSKI is:

                   i.    MARIA13 KIERSNOWSKA.

 

 

75.  JOLANTA12 KIERSNOWSKA (JERZY11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1944.  She married ANDRZEJ CYNKIER

       

Child of JOLANTA KIERSNOWSKA and ANDRZEJ CYNKIER is:

94.              i.    PRZEMYS£AW NORBERT13 CYNKIER.

 

 

76.  IRENA12 KIERSNOWSKA (JERZY11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1947.  She married WIES£AW ŻELAZOWSKI

       

Children of IRENA KIERSNOWSKA and WIES£AW ŻELAZOWSKI are:

95.              i.    IZABELA MONIKA13 ŻELAZOWSKA, b. 1969.

96.             ii.    JOANNA ŻELAZOWSKA, b. 1976.

 

 

77.  EWA WANDA12 BU£HAK (WITOLD W£ADYS£AW11, JÓZEF EDMUND10, ADAM FLORIAN9, MACIEJ8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born lipiec 7, 1946.  She married JERZY GRZEGORZEWSKI

       

Child of EWA BU£HAK and JERZY GRZEGORZEWSKI is:

                   i.    ANTONINA13 GRZEGORZEWSKA.

 

 

78.  TERESA MARIA12 BU£HAK (WITOLD W£ADYS£AW11, JÓZEF EDMUND10, ADAM FLORIAN9, MACIEJ8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born kwiecieñ 26, 1953.  She married ANDRZEJ OSSOWSKI

       

Children of TERESA BU£HAK and ANDRZEJ OSSOWSKI are:

                   i.    WITOLD13 OSSOWSKI.

                  ii.    MARIA OSSOWSKA.

 

 

79.  MARIA (RYSIA)12 SKARŻYÑSKA-SKOTNICKA (JULIA (LULA)11 DACHNOWICZ-HACISKA, JULIA (JULCIA)10 KARPOWICZ, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married SKARŻYÑSKI

       

Children of MARIA SKARŻYÑSKA-SKOTNICKA and SKARŻYÑSKI are:

                   i.    £UKASZ13 SKARŻYÑSKI.

                  ii.    JAN SKARŻYÑSKI.

 

 

80.  JERZY12 KIERSNOWSKI "KOBUZ" (MARIA (MALINA)11 DACHNOWICZ-HACISKA, JULIA (JULCIA)10 KARPOWICZ, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1923.

 

More About JERZY KIERSNOWSKI "KOBUZ":

Occupation: Podweryszki

       

Children of JERZY KIERSNOWSKI "KOBUZ" are:

97.              i.    TERESA13 KIERSNOWSKA.

98.             ii.    KRYSTYNA KIERSNOWSKA.

                 iii.    BEATA KIERSNOWSKA.

 

 

81.  ELŻBIETA12 KARPOWICZ (JANUSZ11 KARPOWICZ (MADAM), KAROL10 KARPOWICZ, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married JERZY PUCHALSKI

       

Child of ELŻBIETA KARPOWICZ and JERZY PUCHALSKI is:

                   i.    JOANNA13 PUCHALSKA.

 

 

Generation No. 13

 

82.  GIEDYMIN13 BU£HAK (JAROS£AW12, ANDRZEJ BRONIS£AW11, IGNACY10, ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born wrzesieñ 22, 1973.  He married EDYTA MYŚLIWIEC

       

Child of GIEDYMIN BU£HAK and EDYTA MYŚLIWIEC is:

                   i.    MATEUSZ14 BU£HAK, b. wrzesieñ 8, 1993.

 

 

83.  MA£GORZATA13 KACZANOWSKA (MARIA-ELŻBIETA12 BU£HAK, JAROS£AW11, IGNACY10, ANTONI LECH ANDRZEJ9, TOMASZ MIKO£AJ8 BU£HAK HR. SYROKOMLA, JÓZEF7 BU£HAK, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born marzec 5, 1968 in Opole.  She married PAWE£ G£ADYS.  He was born czerwiec 30, 1966 in Kielce.

       

Children of MA£GORZATA KACZANOWSKA and PAWE£ G£ADYS are:

                   i.    GIZELA14 G£ADYS, b. styczeñ 16, 1996, Bytom.

                  ii.    KORNEL G£ADYS, b. luty 28, 1998, Czêstochowa.

                 iii.    ELIZA G£ADYS, b. czerwiec 26, 2004, Czêstochowa.

 

 

84.  ROMAN13 KIERSNOWSKI (KONSTANTY ADAM EMIL12, WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born kwiecieñ 4, 1958, and died kwiecieñ 17, 1992 in Sandomierz.

       

Child of ROMAN KIERSNOWSKI is:

                   i.    KAMIL14 KIERSNOWSKI, b. maj 5, 1983, Sandomierz.

 

 

85.  LIDIA13 KIERSNOWSKA (KONSTANTY ADAM EMIL12 KIERSNOWSKI, WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born marzec 3, 1962.  She married KRZYSZTOF TÊCZARSKI

 

More About LIDIA KIERSNOWSKA:

Occupation: Żory na Górnym Śląsku

 

More About KRZYSZTOF TÊCZARSKI:

Occupation: Żory na Górnym Śląsku

       

Children of LIDIA KIERSNOWSKA and KRZYSZTOF TÊCZARSKI are:

                   i.    KINGA14 TÊCZARSKA, b. kwiecieñ 2, 1986.

 

More About KINGA TÊCZARSKA:

Occupation: Żory na Górnym Śląsku

 

                  ii.    ROBERT TÊCZARSKI, b. lipiec 18, 1996.

                 iii.    JAKUB TÊCZARSKI, b. listopad 7, 2000.

 

More About JAKUB TÊCZARSKI:

Occupation: Żory na Górnym Śląsku

 

 

86.  KSAWERY JERZY13 KIERSNOWSKI (ALEKSANDER KAROL MARIA12, WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born styczeñ 17, 1969 in Nowa Sarzyna.  He married JUSTYNA BONDARENKO, daughter of JAN BONDARENKO and URSZULA CZYŻ

 

More About KSAWERY JERZY KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

More About JUSTYNA BONDARENKO:

Occupation: Ciechanowiec

       

Children of KSAWERY KIERSNOWSKI and JUSTYNA BONDARENKO are:

                   i.    MONIKA14 KIERSNOWSKA.

                  ii.    KAROL KIERSNOWSKI, b. czerwiec 30, 1992.

 

More About KAROL KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

 

87.  ALEKSANDRA ANNA13 KIERSNOWSKA TYLEWICZ (JERZY STANIS£AW JULIUSZ12 KIERSNOWSKI, WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married JACEK TYLEWICZ

 

More About ALEKSANDRA ANNA KIERSNOWSKA TYLEWICZ:

Occupation: Poznañ

 

More About JACEK TYLEWICZ:

Occupation: Poznañ

       

Children of ALEKSANDRA KIERSNOWSKA TYLEWICZ and JACEK TYLEWICZ are:

                   i.    TADEUSZ14 TYLEWICZ, b. Poznañ.

                  ii.    WIKTOR TYLEWICZ, b. Poznañ.

 

 

88.  KONRAD13 KIERSNOWSKI (JERZY STANIS£AW JULIUSZ12, WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  He married KATARZYNA MAKOWSKA

       

Children of KONRAD KIERSNOWSKI and KATARZYNA MAKOWSKA are:

                   i.    BARBARA14 KIERSNOWSKA, b. lipiec 10, 1990, Słupsk.

                  ii.    MARIA KIERSNOWSKA, b. 1995, Słupsk.

 

 

89.  IRENA13 KIERSNOWSKA-MURAKOWSKA-BRZEZICKA (HELENA EMILIA JULIA12 KIERSNOWSKA MURAKOWSKA, WITOLD11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married (1) KACZMARSKI.    She married (2) BRZEZICKI

       

Child of IRENA KIERSNOWSKA-MURAKOWSKA-BRZEZICKA and KACZMARSKI is:

                   i.    LESZEK LUDOMIR14 KACZMARSKI.

 

       

Child of IRENA KIERSNOWSKA-MURAKOWSKA-BRZEZICKA and BRZEZICKI is:

                  ii.    FILIP14 BRZEZICKI.

 

 

90.  JOANNA13 MURAKOWSKA (HELENA EMILIA JULIA12 KIERSNOWSKA MURAKOWSKA, WITOLD11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married TOMASZ STOPA

 

More About JOANNA MURAKOWSKA:

Occupation: Dzierżoniów

       

Child of JOANNA MURAKOWSKA and TOMASZ STOPA is:

                   i.    HELENA14 STOPA.

 

 

91.  JANUSZ13 MURAKOWSKI (HELENA EMILIA JULIA12 KIERSNOWSKA MURAKOWSKA, WITOLD11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)

       

Children of JANUSZ MURAKOWSKI are:

                   i.    MACIEJ14 MURAKOWSKI.

                  ii.    DARIUSZ MURAKOWSKI.

 

 

92.  WITOLD13 KIERSNOWSKI (WITOLD12, WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born paŹdziernik 16, 1969.  He married AGNIESZKA

       

Children of WITOLD KIERSNOWSKI and AGNIESZKA are:

                   i.    BARTOSZ14 KIERSNOWSKI.

                  ii.    ALEKSANDER KIERSNOWSKI.

 

 

93.  KATARZYNA13 KIERSNOWSKA (WITOLD12 KIERSNOWSKI, WITOLD11, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born styczeñ 14, 1978.  She married KRZYSZTOF KOBRYÑ czerwiec 5, 2004. 

       

Child of KATARZYNA KIERSNOWSKA and KRZYSZTOF KOBRYÑ is:

                   i.    OLAF14 KOBRYÑ, b. paŹdziernik 21, 2005.

 

 

94.  PRZEMYS£AW NORBERT13 CYNKIER (JOLANTA12 KIERSNOWSKA, JERZY11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  He married ANNA WIES£AWA ADAMKIEWICZ styczeñ 15, 1994. 

 

More About PRZEMYS£AW NORBERT CYNKIER:

Occupation: Rawa Mazowiecka

 

More About ANNA WIES£AWA ADAMKIEWICZ:

Occupation: Rawa Mazowiecka. Pediatra

       

Children of PRZEMYS£AW CYNKIER and ANNA ADAMKIEWICZ are:

                   i.    MARIA14 CYNKIER, b. 1995, £ódŹ.

 

More About MARIA CYNKIER:

Occupation: Rawa Mazowiecka

 

                  ii.    ANNA CYNKIER, b. 1995, £ódŹ.

 

More About ANNA CYNKIER:

Occupation: Rawa Mazowiecka

 

                 iii.    HUBERT CYNKIER, b. 2001, Sochaczew.

 

More About HUBERT CYNKIER:

Occupation: Rawa Mazowiecka

 

 

95.  IZABELA MONIKA13 ŻELAZOWSKA (IRENA12 KIERSNOWSKA, JERZY11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1969.  She married (1) DARIUSZ TADEUSIAK.    She married (2) PERERA

 

More About IZABELA MONIKA ŻELAZOWSKA:

Occupation: Mieszka w Australii

       

Children of IZABELA ŻELAZOWSKA and DARIUSZ TADEUSIAK are:

                   i.    ELIZA14 TADEUSIAK.

 

More About ELIZA TADEUSIAK:

Occupation: Mieszka w Australii

 

                  ii.    KINGA TADEUSIAK.

 

More About KINGA TADEUSIAK:

Occupation: Mieszka w Austarlii

 

 

96.  JOANNA13 ŻELAZOWSKA (IRENA12 KIERSNOWSKA, JERZY11 KIERSNOWSKI, KAROL10, HELENA9 BU£HAK, ADOLF8, WINCENTY7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1) was born 1976.  She married ADAM GÓRECKI

       

Child of JOANNA ŻELAZOWSKA and ADAM GÓRECKI is:

                   i.    KONRAD14 GÓRECKI.

 

 

97.  TERESA13 KIERSNOWSKA (JERZY12 KIERSNOWSKI "KOBUZ", MARIA (MALINA)11 DACHNOWICZ-HACISKA, JULIA (JULCIA)10 KARPOWICZ, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married BARAÑCZAK

       

Child of TERESA KIERSNOWSKA and BARAÑCZAK is:

                   i.    JAN14 BARAÑCZAK.

 

 

98.  KRYSTYNA13 KIERSNOWSKA (JERZY12 KIERSNOWSKI "KOBUZ", MARIA (MALINA)11 DACHNOWICZ-HACISKA, JULIA (JULCIA)10 KARPOWICZ, KAROLINA9 BU£HAK, JAN ANTONI FRANCISZEK8, FLORIAN7, FLORIAN STANIS£AW6, MIKO£AJ5, BENEDYKT4, KONSTANTY3, ADAM2, BU£HAK?1)  She married CZAJKOWSKI

       

Children of KRYSTYNA KIERSNOWSKA and CZAJKOWSKI are:

                   i.    TOMASZ14 CZAJKOWSKI.

                  ii.    MICHA£ CZAJKOWSKI.

 

 


 

Powrót

Aktualizacja strony: 2007-11-24